EnergoFuture, a.s.

investiční společnost


Vítejte ve společnosti EnergoFuture, a.s.

Základní fakta


Sídlo společnosti EKOL energo s.r.o.

Investiční společnost EnergoFuture byla založena v září 2007 jako účelová firma pro výstavbu a provozování bioelektrárny ve Sviadnově. Dalším důvodem vytvoření společnosti bylo naprosto transparentní řízení nákladů a výnosů tohoto projektu.

Bioelektrárna ve Sviadnově
byla dodaná v rekordním termínu - za necelý jeden rok!


Společnost EnergoFuture, a.s. realizovala v rámci projektu 3.1 EE D02/318 a programu EKO-energie – Dotace II výstavbu Bioelektrárny ve Sviadnově. Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Generálním dodavatelem stavby Bioelektrárny, pod názvem „Ekologizace zdroje CZT města Frýdek – Místek“, se stala na základě výběrového řízení společnost EKOL, spol. s r.o.

Významný projekt, jehož výsledkem je nový zdroj určený pro vysoce účinnou kogenerační výrobu tepla a elektrické energie při spalování biomasy – dřevní štěpky, se uskutečnil v areálu Teplárny Frýdek-Místek ve Sviadnově patřící společnosti Dalkia Česká republika, a.s.. Na základě dlouhodobé smlouvy provozuje novou bioelektrárnu Dalkia Česká republika, a.s. a v rámci kogenerační výroby vyrábí elektřinu a teplo.

Celá realizace projektu, tedy stavba, instalace technologie i uvedení do provozu, proběhla v rekordním čase. Smlouva s generálním dodavatelem stavby byla podepsána 4. října 2011, slavnostní výkop se uskutečnil 21. února 2012 a vlastní práce byly zahájeny v březnu 2012. Připojení Bioelektrárny proběhlo 29. listopadu a 29. prosince 2012 byla elektrárna přifázována a první kilowaty byly dodány do distribuční sítě.

Náročnost stavby byla ovlivněna souběhem projekčních prací a vlastní výstavbou i omezeným prostorem pro staveniště, které měl generální dodavatel k dispozici. Výstavba si vyžádala jeho maximální nasazení s náročným operativním řízením, při skloubení všech činností a koordinací subdodavatelů.
U společnosti EnergoFuture, a.s. se pak jednalo o zajištění činností souvisejících s výběrem financující PPF banky, součinnosti s Agenturou pro podporu podnikání a investice CZECHINVEST, Energetickým regulačním úřadem pro získání licencí a distribuční společností ČEZ, a.s. pro zajištění připojení a výkupu elektřiny. Úspěšné zvládnutí všech činností, zejména s ohledem na termín uvedení do provozu, bylo podmínkou pro ekonomiku projektu a získání žádoucí podpory výroby z obnovitelných zdrojů v rámci dotační politiky státu.

Sviadnov Sviadnov Sviadnov


Nový ekologický zdroj energie spálí ročně až 90 tisíc tun dřevní štěpky. Jeho tepelný výkon dosahuje hodnoty 18 MWt a elektrický výkon je až 5,88 MWe. Předpokládaný roční objem vyrobené elektrické energie je 36 GWh, což představuje více než půlroční spotřebu elektřiny všech domácností Frýdku-Místku. Vyrobené teplo dosáhne ročního objemu 330 TJ a tím nahradí třicet procent dodávek tepla ze stávající teplárny, čímž zajistí ekologičtější tepelnou pohodu pro 8 tisíc domácností ve městě. Provoz bioelektrárny umožní Teplárně Frýdek-Místek uspořit až 18 tisíc tun černého uhlí, což představuje přibližně 340 vagonů a tím umožní snížit množství emisí oxidu uhličitého vypouštěných do ovzduší o více než 40 tisíc tun ročně.


Goj

Ing. Vratislav Goj
předseda představenstva EnergoFuture, a.s.

Bioelektrárna ve Sviadnově - technický film